Lions helpen!

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

"Zowel door materiele als immateriele ondersteuning helpen we Schiedam iedere dag een stukje mooier te maken"

ANBI stichting Lions Schiedam

De Stichting Activiteiten Lions Schiedam beheert de gelden die bestemd zijn voor de charitatieve doelen. Ook ziet zij toe op een correcte besteding van de gelden en een goede verantwoording van de uitvoering van de projecten die worden ondersteund. De gelden worden ingezameld door middel van een grote diversiteit aan activiteiten die weer uitgevoerd worden door de leden van de club. 

De Stichting Activiteiten Lions Schiedam is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.