Een groter project de afgelopen jaren met de Schiedamse service club was het project “laaggeletterheid”. In Schiedam blijkt 17% van de bewoners een probleem met taal te hebben. Het doel was om deze laaggeletterheid onder de aandacht van de politiek te brengen, maar ook gericht taalsupport bij bedrijven of aan individuen te geven. Momenteel richten wij ons op om meer taalambassadeurs op te leiden, die voorlichting bij bedrijven kunnen geven.

Bestrijden laaggeletterdheid, 2013-heden

Dit Lionsproject is door de gezamenlijke serviceclubs omarmd.

  • Het probleem is in Schiedam op de kaart gezet
  • Er wordt samengewerkt met de stichting lezen en schrijven
  • Er is een film geproduceerd om het probleem voor het voetlicht te brengen. Kllik hier om de film te bekijken. 
  • De stichting ABC die ambassadeurs laaggeletterdheid ondersteunt wordt met raad en daad terzijde gestaan
  • De ambassadeurs van de stichting ABC worden begeleid.
  • Er worden mensen uit de clubs gevraagd laaggeletterden te ondersteunen.